Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügymenetek, eljárási útmutatók > Általános ügyek > Házassági név megváltoztatása

Házassági név megváltoztatása

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kérelmet az anyakönyvvezető az e célra rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti, melyhez mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, illetve elvált családi állapot esetén a jogerős bírói ítéletet, özvegy családi állapot esetén a halotti anyakönyvi kivonatot.

A kérelmezőnek be kell mutatnia a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas érvényes okmányát.

Az eljárási illeték összege:

5.000.- Ft, amelyet a kérelem előterjesztésekor kell illetékbélyeg formájában leróni.

Alapvető eljárási szabályok:

A házassági név módosítására irányuló kérelmet - melyet a házasság fennállása alatt és annak megszűnése után is elő lehet terjeszteni - kizárólag személyesen lehet benyújtani.

A házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető bejegyzi az anyakönyvbe az újonnan választott házassági névviselési formát és új, záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot állít ki a kérelmezőnek.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról