Lakcím-bejelentési eljárás

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
  • Saját ingatlan esetén 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
  • Formanyomtatvány

Az eljárási illeték összege:

A lakcímigazolvány illetéke, ha az eljárás a személyazonosító vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult 500.-Ft. Illetékmentes, ha személyazonosító igazolvány kiadása, vagy lakcímkártya kiadására kerül sor. Ha a lakcímigazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1.000.-Ft.

Alapvető eljárási szabályok:

Az eljárás formanyomtatvány kitöltésével indul, a bejelentkezni kívánónak igazolnia kell a lakásba való jogszerű bejelentkezés lehetőségét.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról