Haláleset anyakönyvezése

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A halálesetet az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány igazolja. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A haláleset bejelentésekor - ha az elhalt magyar állampolgár volt - az anyakönyvvezető részére át kell adni:

 • az orvos által kiállított halottvizsgálati-bizonyítványt
 • a kórház által kiállított halálozási lapot
 • az elhalt személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányát, személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági bizonyítványát, érvényes magyar útlevelét, 2001.01.01 után kiállított vezetői engedélyét
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonatát
 • az elhalt családi állapotát igazoló okiratot (pl.: házassági anyakönyvi kivonat, házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős ítélet a házasság felbontásáról, illetve záradékolt házassági anyakönyvi kivonat).
 • Minden más esetben kérjék az anyakönyvvezetők tájékoztatását.

Az eljárási illeték összege:

A haláleset anyakönyvezése illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

A halálesetet az illetékes anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni. Az intézetben (kórház, szülőotthon, szociális otthon, más egészségügyi intézmény) történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. Ha a haláleset intézeten kívül (pl.: otthon) történt, az eseményt az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett. A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén a haláleset történt. A halálesetet az azt követő első munkanapon kell bejelenteni a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél. Az intézeten kívül történt halálesetet a bejelentésre kötelezettnek 8 napon belül kell bejelentenie.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról