Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügymenetek, eljárási útmutatók > Általános ügyek > Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyes kivonat kérése esetén szükséges a kérelmező személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes okmány. Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, akkor igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll.

Az eljárási illeték összege:

Az anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke alapesetben 2.000.- Ft, amelyet a kivonat átvételekor kell illetékbélyeg formájában leróni. Az illetékekről szóló törvényben felsorolt esetekben az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

Az anyakönyvi esemény anyakönyvezését követően az érintett részére egy ízben hivatalból illetékmentes anyakönyvi kivonatot kell kiállítani. Ezt követően további anyakönyvi kivonat kiállítását személyesen vagy írásban lehet kérni, mely az illetékekről szóló törvényben megállapított esetek kivételével illetékköteles. Személyesen és írásban történő kivonatkérés esetén is közölni kell, hogy milyen (születési, házassági, halotti) anyakönyvi kivonatra van szükség, és azt milyen célra kívánja a kérelmező felhasználni. Meg kell jelölni az anyakönyvi esemény időpontját és közölni kell a kivonatban szereplő személy(ek) személyi adatait (születési hely, idő, anyja neve). Írásbeli kérelem esetén szükséges annak a címnek a feltüntetése, melyre a kérelmező az anyakönyvi kivonat postázását kéri.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről