Magyar Falu Program


Kedvezményezett neve:
Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma):
Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - 2024 (MFP/ÖTIFB/2024)

Projekt címe (azonosító száma):
Szolgálati lakás fejlesztése Petőfibánya községben az MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK pályázat keretében (3503477818)

Szerződött támogatás összege: 4.999.990,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - 2024" alprogramjának keretében a Petőfibánya, Jókai utca 3. szám (hrsz.: 360/A/2) alatt található szolgálati lakást szeretné felújítani. A fejlesztéssel érintett szolgálati lakás erősen elhasználódott állapotban van. A tervezett felújítási munkák során szükségessé válik a fali csempeburkolat és a hideg padlóburkolatok (pvc és kerámia) cseréje, a szobákban a parkettaburkolat javítása, felcsiszolása, lakkozása. Az új falburkolatok alatt a vakolt felületek felújítása is szükséges. A homlokzati nyílászárók cseréje korábban már megtörtént, kivéve a bejárati ajtót és a felette lévő felülvilágító ablakot, melyek cseréjére jelen felújítás keretében kerül sor. A fűtés elektromos kandallókkal és hősugárzóval, a melegvíz- ellátás elektromos vízmelegítővel történik, melyek cseréje, felújítása az elektromos hálózattal együtt a biztonságos üzemeltethetőség érdekében szükséges. A vízvezetékrendszer (nyomó és szennyvíz) és a szaniterek elhasználódtak, ezek helyett is új eszközök (csövezés, WC csésze, WC tartály, mosdó, fürdőkád, mosogató és csaptelepek) kerülnek beépítésre, illetve felszerelésre. A meglévő belső fa nyílászárók (ajtók) felújításra, javításra kerülnek, megfelelő új felületkezeléssel ellátva. A felvizesedett, elhasználódott, vakolt belső falfelületekről a meglévő felületképzést teljes egészében el kell távolítani és új a szellőzést biztosító felületképzéssel kell ellátni (kaparás, glettelés, festés).

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2025.05.13.


Kedvezményezett neve:
Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma):
Magyar Falu Program - Út, híd, járda építése/felújítása - 2023 (MFP-UHJ/2023)

Projekt címe (azonosító száma):
Útfelújítás Petőfibánya községben az MFP-UHJ/2023 pályázat keretében (3454229948)

Szerződött támogatás összege: 6.996.249,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Út, híd, járda építése/felújítása - 2023" alprogramja keretében a település belterületén található Jókai utca 209,60 méter hosszú szakaszának felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett fejlesztéssel érintett Jókai utca 3,00 méter szélességű, legalább 20 cm vastagságú burkolata a használat során eldeformálódott, felújításra szorul. A meglévő burkolatokhoz való csatlakozásoknál el kell végezni a szükséges bontási munkákat. Majd a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani és bitumenemulzióval le kell permetezni. A meglévő burkolat felületére 4+2 cm AC-11 kopó aszfalt kerül beépítésre.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2024.10.31.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Petőfibánya községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3266573420)

Szerződött támogatás összege: 19.999.951,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" alprogramjának keretében Petőfibánya Községi Önkormányzat a település belterületén található Liszt Ferenc út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani 608,80 méter hosszú szakaszon. A fejlesztéssel érintett Liszt Ferenc út aszfaltburkolatának szélessége 3.00 és 4.00 méter között változik. A burkolat vastagsága legalább 20 cm, felülete a használat során eldeformálódott, felújításra szorul. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani, a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A meglévő burkolat felületére 4 cm vastag AC 11 kopó aszfaltot kell beépíteni. A lenyesett, 0,5 méter szélességű padkákat nemesített padkaként kell helyreállítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Kültéri közösségi létesítmény fejlesztése Petőfibánya községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3344293453)

Szerződött támogatás összege: 9.999.980,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" alprogramjának keretében a Petőfibánya, 162. helyrajzi szám alatt található közparkba egy kerti pavilont szeretne telepíteni. A fejlesztés helyszínéül kijelölt zöldterületi környezetben egy esztétikus kialakítású, nyolcszögletű, fedett kerti pavilon kerül felállításra a fejlesztés során. A kivitelezés magában foglalja a pavilon helyszínre szállított szerkezeti elemeinek összeszerelését, szerkezetépítését, tetőfedését, talajcsavaros rögzítését és a szükséges földmunkákat. A pavilon telepítésével egy kellemes találkozó-pihenő hely létesül a településen élők számára. A fejlesztésnek köszönhetően komfortosabbá válik a szabadidő eltöltésének a lehetősége a településen.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30 


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 (MFP-SZLOSZL/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás fejlesztése Petőfibánya községben az MFP-SZLOSZL/2022 pályázat keretében (3344272401)

Szerződött támogatás összege: 4.999.990,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" alprogramjának keretében a Petőfibánya, Petőfi utca 1. szám, 1. emelet 2. szám alatt található szolgálati lakást szeretné felújítani. A tervezett fejlesztéssel érintett szolgálati lakás jelenleg erősen elhasználódott állapotban van. A projekt keretében tervezett felújítás kiterjed a fali csempeburkolat és a hideg padlóburkolatok cseréjére, a szobában a parketta burkolat felcsiszolására, lakkozására, a fűtési rendszer korszerűsítésére, a vízvezetékrendszer és a vizes berendezések, a belső fa nyílászárók cseréjére, a belső falfelületek glettelésére és festésére. A tervezett felújítások eredményeként az épület alkalmassá válik a közfeladatot ellátó személy megfelelő lakhatási körülményeinek biztosítására.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.


 Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása - 2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Petőfibánya községben az MFP-BJA/2022 pályázat keretében (3345681695)

Szerződött támogatás összege: 3.998.324,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása" alprogramja keretében a Petőfibánya, 162 helyrajzi számhoz tartozó önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon szeretne járdafelületet kiépíteni. A tervezett járda - melynek hossza összesen 125,6 méter, szélessége 1, 2 és 3 méter - összeköti az iskolától induló járdát a Selypi úttal párhuzamosan haladó járdával és kapcsolatot teremt a leendő kültéri pavilonnal is. A járdát két oldalán betonba rakott kerti szegély határolja, tervezett szerkezete 25 cm zúzottkő alapréteg, 4 cm mosott zúzottkő és 6 cm térkő. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község gyalogos közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30. 


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Petőfibánya községben az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3341871160)

Szerződött támogatás összege: 14.997.996,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" alprogramja keretében a település belterületén található Hatvani utca burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett fejlesztés során a Hatvani utca 165 méter hosszú, 4,5 méter széles eldeformálódott burkolata kerül felújításra. A projekt keretében megtörténik a burkolati hibák kijavítása, az útfelület kiegyenlítése, tisztítása és bitumenemulziós permetezése, majd a burkolat felületére 4+2 cm AC 11 kopó aszfaltot terítenek. A lenyesett 0,5 méter szélességű padkák nemesített padkaként kerülnek helyreállításra. Az út egyik oldalán található csapadékvíz-elvezető árok tisztítása és az árokmeder rendezése is része a projektnek. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező alkalmazása Petőfibánya községben (1981074080)

Szerződött támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor a Petőfibányai Könyvtár, illetve Információs és Közösségi hely intézményében.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.
 


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Petőfibányán (1987404056)

Szerződött támogatás összege: 1.973.672,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó házi- és gyermekorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálat eszközökkel való ellátottságának javítása Petőfibánya községben. A házi- és gyermekorvosi feladatellátáshoz kapcsolódóan hordozható EKG, pulzoximéter, vérnyomásmérő, hűtőszekrény, kórtermi székek és számítógépasztal kerülnek beszerzésre. A védőnői szolgálat audiométerre, magzati szívhangjelzőre, fonendoszkópra, lázmérőre, vérnyomásmérő mandzsettára, pólyázóasztalra, csecsemőmérlegre, csecsemő hosszmérőre, hűtőszekrényre, kórtermi székekre és orvosi forgószékre vonatkozóan jelezte pályázati igényét.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.
 


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Petőfibánya községben (3021139313)

Szerződött támogatás összege: 4.374.972,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Óvoda udvar" alprogramjának keretében Petőfibánya Községi Önkormányzat a Petőfibánya Mini Manó Óvoda udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani térburkolatok készítésével, napvitorla telepítésével. A tervezett fejlesztés során 185,48 m2 területen 6 cm vastag térkővel udvari térburkolat készül, részben az épület körüli egy méteres sávban, részben az óvoda épülete által határolt belső udvarokban. A játszóterületek, a két foglalkoztató által határolt belső udvar erős nyári napsütéstől való védelmére napvitorla rendszer telepítésére kerül sor.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.10.31.
 


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A temetői úthálózat bővítése Petőfibányán (3020592180)

Szerződött támogatás összege: 2.499.972,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A temetőben lévő parcellákban a temetkezési helyek hamarosan betelnek, ezért új parcellák megnyitása válik szükségessé. A sírhelyek kulturált megközelítésének biztosítása érdekében az Önkormányzat a meglévő belső úthálózatot jelen projekt keretében további 525 m2 mértékben szeretné megnövelni.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.
 


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2020 (MFP-BJA/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Petőfibánya községben az MFP-BJA/2020 pályázat keretében (3080496925)

Szerződött támogatás összege: 1.386.293,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása" alprogramja keretében az Iskola utcában található járdaburkolat óvoda előtti és melletti szakaszának felújítását szeretné megvalósítani. A felújítandó járdaszakasz hossza 163 méter, szélessége 1 méter. A meglévő járdaburkolat vastagsága legalább 10 cm, a burkolat felülete a használat során eldeformálódott, helyenként hiányos és töredezett. A felújítási munkák során a meglévő burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A felületet átlag 2 cm vastagságban AC 8 aszfalttal ki kell egyenlíteni, majd a kijavított felületre 3 cm AC 8 kopó 50/70 aszfaltot kell teríteni. A 2018. évben belügyminisztériumi pályázaton elnyert 17.555.000,- Ft támogatásból felújította az Önkormányzat a település közterületeinek járdáit, viszont ez az összeg nem volt elegendő ahhoz, hogy minden járdaburkolat megújuljon a községben. Így pl. kimaradt az ebben a pályázatban felújíttatni kívánt óvoda előtti és melletti, összesen kb. 150 méter hosszú, jelentősen leromlott állapotú és balesetveszélyes betonjárda. A jelenlegi járdafelújítási projekt a 2018-ban felújított két járdaszakasz közötti kimaradt járdaszakaszt érinti, ezáltal a teljes járdahossz komplex módon fel lenne újítva. A tervezett projekt hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a település gyalogosközlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Az Apci út burkolatának felújítása Petőfibánya községben (3076246961)

Szerződött támogatás összege: 14.993.649,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonú utak felújítása" alprogramjának keretében Petőfibánya Községi Önkormányzat a település belterületén található Apci út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett felújítás az út 443,3 méter hosszúságú szakaszát érinti. Az Apci út meglévő burkolatának szélessége 5,5 méter, a padka változó szélességű. A meglévő burkolat vastagsága legalább 20 cm, a burkolat felülete a használat során eldeformálódott, felújításra szorul. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolat felületét a középső 3 méter szélességű sávban 5-8 cm vastagságban le kell marni a nagyobb felületi egyenetlenségek megszüntetésére. A burkolat meghibásodásait ki kell javítani, a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani és bitumenemulzióval le kell permetezni. A burkolatfelújítás során a meglévő felületre 4+1 cm AC-11 kopó 50/70 aszfaltot kell beépíteni. A burkolatfelújítási munkák megkezdése előtt lenyesett, 0,5 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után nemesített padkaként kell helyreállítani. A tervezett projekt megvalósulása esetén hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (MFP-KTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező továbbfoglalkoztatása Petőfibánya községben (3080396164)

Szerződött támogatás összege: 2.969.460,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves továbbfoglalkoztatására kerül sor a Petőfibányai Könyvtár, illetve Információs és Közösségi Hely intézményében. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2020. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig terjed. Petőfibánya Községi Önkormányzat tavaly már élt a Magyar Falu Program által kínált bértámogatási lehetőséggel és felvett 1 fő közösségszervezőt a települési közművelődési feladatok ellátására és közösségi programok szervezésére. Jelen pályázat keretében az Önkormányzat szeretne pénzügyi forrást igényelni a közösségszervező következő egy éves bérének fedezetére. A pályázatnak köszönhetően továbbfoglalkoztatásra kerülő közösségszervező felkutatja a lakosság szükségleteit, közéleti és szórakozási lehetőségeit. Szerepet vállal a helyi kultúra gondozása, a település, a régió természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele terén. Helytörténeti, településismertető kiállításokat, helyi ünnepeket, műsorokat, bemutatókat, találkozókat, ötletbörzéket, "ki mit tud" jellegű fesztiválokat és vetélkedőket, színházi előadásokat, hangversenyeket, képzőművészeti kiállításokat, irodalmi esteket, filmklubokat, művész-, közönségtalálkozókat, művészeti baráti köröket szervez. A közös múlt gazdagításához a közösségi, kulturális élet eseményeiről dokumentumokat gyűjt, biztosítja a meglévők közismertté tételét, ismertté teszi a helyi társadalom kiemelkedő jelentőségű személyiségeit, közösségi tevékenységüket. Az egészség védelme érdekében különböző korosztályú csoportoknak kínál és szervez bemutatókat, konzultációkat, fórumokat, valamint természetjáró és turistaakciókat népszerűsít. Olyan tanfolyamok és átképzések szervezésében vesz részt (társszervekkel együttműködve), amelyek kiegészítik az iskolai képzést, és segítik a munkanélküliek társadalmi integrálódását. Kiemelten foglalkozik a helyi ifjúság kulturális, szellemi és közösségi életének fejlesztésével. Az előbbiekben felsorolt közösségépítő, a helyi kulturális életet ösztönző tevékenységein keresztül a továbbfoglalkoztatásra kerülő közösségszervező jelentős mértékben hozzájárul Petőfibánya egyébként is változatos közösségi és kulturális életének még sokszínűbbé tételéhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.07.31.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Petőfibánya községben az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3085746629)

Szerződött támogatás összege: 2.007.149,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés" alprogramjának keretében egy ágaprító gépet és további kisebb gépeket, eszközöket kíván beszerezni. A megítélt pályázati támogatásból olyan gépek és eszközök vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A fűnyíró és a fűkasza a közterületek nehezebben megközelíthető részeinek karbantartását segítik. A magassági ágvágó valamint az ágaprító segítségével csökkenthető a településen a levágott ágak és nyesedékek égetése, ezzel is mérsékelhető a környezet szennyezése. A lombszívó elsődlegesen a járdák takarítását szolgálná, a sövényvágó használatával a díszcserjék lombozatát lehet rendezetté tenni. A kisebb karbantartási munkák elvégzéséhez bontókalapács, sarokcsiszoló, ütvefúró, fúrókalapács beszerzése tervezett.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 (MFP-OJKJF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Játszótér fejlesztése Petőfibánya községben az MFP-OJKJF/2021 pályázat keretében (3282532412)

Szerződött támogatás összege: 4.998.720,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" alprogramjának keretében a 162 helyrajzi szám alatt található közterületi játszóteret kívánja új játszóeszközökkel bővíteni. A fejlesztéssel érintett ingatlanon jelenleg is működő játszótér játszóeszközei jó állapotban vannak, az Önkormányzat további korszerű játszóeszközökkel kívánja bővíteni a játszótéri eszközök kínálatát. Jelenleg 17 különböző játék található a játszótéren. A bővítés során 8 db új játszótéri eszköz (1 db kombinált hinta, 1 db piramis kötélmászó, 1 db Kárpátia, 1 db egyensúlyozó híd, 1 db Oxo játék, 1 db rugós mérleghinta, 1 db rugós motor, 1 db rugós cápa) telepítésére kerül sor. A játékok fa lábazata szárított, ragasztott, tömbösített borovi fenyőből készül, melynek felületkezelése két réteg oldószertől mentes gyerekbarát vékonylazúr. A műanyag és fém alkotóelemek az időjárás viszontagságainak ellenálló HDPE műanyagból és porfestett acélból készülnek. A játékok füvesített területen kerülnek majd elhelyezésre, ütéscsillapító burkolatra csak a kombinált hinta, a piramis kötélmászó és a Kárpátia játszóeszköz esetén van szükség.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Petőfibánya községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3266573420)

Szerződött támogatás összege: 19.999.951,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" alprogramjának keretében Petőfibánya Községi Önkormányzat a település belterületén található Apci út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani 435,20 méter hosszú szakaszon. A fejlesztéssel érintett Apci út aszfaltburkolatának szélessége 5.50 méter, a padka változó szélességű. A burkolat vastagsága legalább 20 cm, felülete a használat során eldeformálódott, felújításra szorul. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolat felületét 5-8 cm vastagságban le kell marni, a burkolati hibákat ki kell javítani, a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani és bitumenemulzióval le kell permetezni. A meglévő burkolat felületére 4+1 cm vastag AC 11 kopó 50/70 aszfaltot kell beépíteni. A felújítással érintett szakaszon található 8 db akna fedlapját szintre kell emelni. A lenyesett, 0,5 méter szélességű padkákat nemesített padkaként kell helyreállítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.