Legfrissebb hírek

1 
ISMÉTELT INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 2024. 04. 18.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) az Ádám és Hideghy-Molnár Végrehajtói Iroda 0765.V.0327/2008/78 végrehajtói ügyszámú megkeresése alapján a AxFina Hungary Zrt. és társai végrehajtást kérőknek Maksa Róbert adós elleni végrehajtási eljárásban a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi árverést tűzi ki.

Részletek >>


Petőfi Emlékezete 2023. 09. 03.
PLAKAT.PNG

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést! 2023. 08. 21.

Polgármester ügyfélfogadási rendje 2023. 02. 07.

Polgármester ügyfélfogadási rendje

  • hétfő: 10:00-12:00
  • kedd: 10:00-12:00

sürgős esetben telefonos egyeztetés alapján

Polgármester tel.száma: 0630/629-3596

Hivatal tel.száma: 0630/190-0022; 0637/387-303


Lehetőség helyi adó devizában történő megfizetésére 2023. 01. 23.
Tisztelt adózók!

Lehetőség nyílt arra, hogy helyi adójukat devizában fizessék meg.

Az Ön önkormányzata részére megnyitott devizaszámla adatai:

Önkormányzat neve: PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Számla száma: 10035003-00004967-02120014

Számla IBAN száma: HU59 1003 5003 0000 4967 0212 0014


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodai kisegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3023 Petőfibánya, Petőfi Sándor utca 2. 


Petőfibánya Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. február 1-jétől 2028. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A.


MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA 2022. 05. 20.

Petőfibánya Község Polgármestere a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete előírásai szerint lakossági fórumot hív össze.


A lakossági fórum témája: Petőfibánya településrendezési fejlesztési koncepciója

A lakossági fórum időpontja: 2022. május 31. 1700 óra

Helyszín: Művelődési ház, díszterem Petőfibánya, Bánya utca 3.

Elsősorban azok megjelenésére számítunk, akik a Fenyőfa utcában, az Apci úton rendelkeznek ingatlannal, illetve ide szeretnének építkezni, továbbá mindazokat, akik állami támogatással szeretnének Petőfibányán építkezni.

Utóbbiak részére az Önkormányzat több családi ház, illetve több társasház építésére alkalmas telket kíván kialakítani a Deák Ferenc utca mögötti önkormányzati területen.


FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 2022. 04. 28.

PETŐFIBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN

Tisztelt véleményező Partnerek!

Petőfibánya Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 17/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Petőfibánya Képviselő-testülete az 51/2021. (XII. 20.) számú Kt. határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről és arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítás kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területet érint. A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ és - a veszélyhelyzet ideje alatt - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény) településrendezésre vonatkozó 157. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés a) pont szabályai szerint.

A fentiek alapján tájékoztatom a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a vészhelyzet ideje alatt az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést (a tájékoztatás lakossági fórumát, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést) a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően elektronikus úton folytatja le.

A Rendelet szerinti munkaközi tájékoztatásának lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik az alábbiakban jelzett módon:

Az elkészült dokumentumok megtekinthetők elektronikusan a www.petofibanya.hu honlapon az alábbi linken   http://www.petofibanya.hu/Dokumentumok  a dokumentumok címszó alatt.
Személyes megtekintésre, a rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel, nincs lehetőség.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak kizárólag elektronikus úton, levélben a jegyzo@petofibanya.hu és a polgarmester@petofibanya.hu  e-mail címre.

AZ ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUSAN 2022. ÁPRILIS 25-TŐL LESZNEK ELÉRHETŐEK.

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2022. MÁJUS 12. 24.00 ÓRA


FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 2022. 01. 13.

PETŐFIBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA EGY RÉSZTERÜLETEN

Tisztelt véleményező Partnerek!

Petőfibánya Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 17/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Petőfibánya Képviselő-testülete a 27/2021. (IX. 02.) számú Kt. határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről és arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítás kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területet érint. A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ és - a veszélyhelyzet ideje alatt - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény) településrendezésre vonatkozó 157. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés a) pont szabályai szerint.

A fentiek alapján tájékoztatom a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a vészhelyzet ideje alatt az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést (a tájékoztatás lakossági fórumát, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést) a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően elektronikus úton folytatja le.

A Rendelet szerinti munkaközi tájékoztatásának lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik az alábbiakban jelzett módon:

Az elkészült dokumentumok megtekinthetők elektronikusan a www.petofibanya.hu honlapon a Felhívások címén belül a partnerségi véleményezés címszó alatt. Személyes megtekintésre, a rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel nincs lehetőség.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak kizárólag elektronikus úton, levélben az onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címre.

AZ ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUSAN 2022. JANUÁR 14-től LESZNEK ELÉRHETŐEK.

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2022. JANUÁR 29. 24.00 ÓRA

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása


1