Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügymenetek, eljárási útmutatók > Általános ügyek > Lakcímrendezési eljárás (lakcím fiktíválása)

Lakcímrendezési eljárás (lakcím fiktíválása)

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
  • Ingatlan örökség esetén 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap

Az eljárási illeték összege:

2.200.-Ft illetékbélyeg, jogszabályban meghatározott esetben költségmentesség engedélyezhető.

Alapvető eljárási szabályok:

Lakcímrendezési eljárást azzal a személlyel szemben kezdeményezhet elsősorban az ingatlan tulajdonosa, aki olyan lakcímen rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, ahol ténylegesen nem lakik. Az eljárás megindításakor a kérelmezőnek jegyzőkönyvi nyilatkozatot kell tennie, és szükség van két nagykorú és cselekvőképes, az ügyben nem érdekelt személy tanúként való megjelenésére és nyilatkozattételére is. Az eljárás a tényállás tisztázását követően (tárgyalás, helyszíni szemle, stb.) határozattal vagy végzéssel zárul.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról