Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügymenetek, eljárási útmutatók > Általános ügyek > Házasságkötés és a házasságkötés anyakönyvezése

Házasságkötés és a házasságkötés anyakönyvezése

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Ha a házasulók Magyarországon élő nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok és a családi állapotuk nőtlen illetve hajadon, a bejelentkezéshez a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányra és születési anyakönyvi kivonatra van szükség. Minden egyéb esetben kérjék az anyakönyvvezetők tájékoztatását a beszerzendő okiratok és igazolások tekintetében.

Az eljárási illeték összege:

A házasságkötés anyakönyvezése illetékmentes. A kötelező 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem illetéke 2.200.- Ft, amelyet a kérelem előterjesztésekor kell illetékbélyeg formájában leróni.

Alapvető eljárási szabályok:

A házasságkötés anyakönyvezése a házasságkötéssel egyidejűleg történik.

Házasságkötésre bejelentkezni az anyakönyvi hivatalban, mindkét házasuló fél személyes megjelenésével lehet. Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók kívánságának figyelembe vételével tűzi ki, melyre legkorábban a bejelentkezéstől számított 30 nap elteltével kerülhet sor. E kötelező várakozási idő alól a házasulók kérelmére indokolt esetben felmentés adható. Az anyakönyvvezetők a lehetőségekhez képest figyelembe veszik és igyekeznek teljesíteni a házasulók egyedi kívánságait is.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról