SAJTÓKÖZLEMÉNY
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126

uszt.JPG

Petőfibányai általános iskola épületenergetikai fejlesztése

Közreműködő szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

2011. október 12.

Petőfibánya Község Önkormányzata 2010 áprilisában pályázatot nyújtott be a településen található egyetlen alapfokú oktatási igényeket kielégítő oktatási intézmény, a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítésére. A több mint 140 tanulói létszámmal és 14 fős oktatói karral működő intézmény épülete az ötvenes évek közepén épült, hővesztesége a falak és nyílászárók gyenge hőszigetelése miatt magas, a fűtési rendszere elavult volt. A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126 jelű, Petőfibányai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat keretében az Önkormányzat összesen 88.443.824,-Ft-os projektre nyújtott be támogatási igényt, amelyből megvalósítani kívánták az épület teljes utólagos hőszigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, valamint a fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítését.

A 2010 decemberében kelt támogató döntés és 2011. májusi Támogatási Szerződés értelmében a pályázat 65,98%-os támogatási intenzitás mellett 55.716.035,-Ft támogatásban részesült, amelyből megvalósulhatott az épületben található 14 db tanterem, 1 db szaktanterem, 5 db szertár és tornatermi öltöző, 1 db tornaterem, 1 db ebédlő, 3 db tanári szoba, az aula és 6 db mosdó, illetőleg mellékhelyiség külső hőszigetelése, külső nyílászáróik, radiátorok és csővezetékek cseréje, valamint az elhasználódott kazánok helyére, modern kondenzációs gáz kazánok telepítése és üzembehelyezése. A fejlesztés következményeképpen várhatóan 71%-al csökken az iskola épületének energiaköltsége, csökken az üvegházhatású anyagok kibocsátása, valamint elmondható, hogy javul az épület komfortja, amely fontos az épület használóinak egészségmegőrzése szempontjából is.

A korszerűsítés kivitelezési munkálatait a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként a kartali székhelyű Hard Like Stone Építőipari Kft. végezte, a munkákat 2011. szeptember 30-ig befejezték.

A projekt során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. volt.

A projekt a 2011. október 12-én megtartott hivatalos zárórendezvénnyel végződött.

 

Juhászné Barkóczy Éva
polgármester

Fotódokumentáció
Petofibánya Község Önkormányzata
3023, Petofibánya, Bánya u. 3.
Telefonszám: 37/387-303

nfulogo.JPG