Talált tárgyak kezelése

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A találás körülményeire vonatkozó irat.

Az eljárási illeték összege:

Illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

Közterületen, valamint a megőrzési lehetőséggel nem rendelkező hivatalok, intézmények épületében talált dolgokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat a találás helye szerinti polgármesteri hivatal látja el. A személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó közterületen talált dolgok beszolgáltatásakor a jegyzőkönyvben az ügyfél jogait illető szükséges felvilágosítás megadása után az ügyintéző azt is feltünteti, hogy a találó a dolog tulajdonára igényt tart-e.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • A 18/1960. (IV.13.) Korm. rendelet
  • 20/1970. (IV.14.) Korm. rendelet