tn pas chernike huarachetn nikeadidas dragon?nike air maxair max baratasnike free 5.0 damzapatillas roshe runnike air max hombreasics noosa tri 11air max pas cherfitflop shuvasics zapatillasair jordanair max blancasnike free 5.0asics gel nimbus 17nike air max blancasasics gel lyte 3 beigetiger onitsukanike free dameasics gel nimbus 17gold fitflopsnike roshe run mujerbillige nike free runzapatillas roshe runasics gel kayano mujercheap fitflops saletiger shoesasics gel lyte

Legfrissebb hírek

1 
PÁLYÁZAT 2019.12.01.

A Petőfibányai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet hivatalsegéd munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: hivatali levelek kézbesítése, postakönyv vezetése, takarítás

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
 

 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program szellemének megfelelően.

 


Országos Könyvtári Napok 2019 2019.10.20.

A Petőfibánya Könyvtári, Információs és Közösségi Hely idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok nevű programsorozathoz, amely immár 14. alkalommal került megrendezésre.

Szeptember 30. és Október 6. között a mese és a környezettudatosság állt rendezvényeink középpontjában. Hat könyvtári programunkon összesen 148 látogató vett részt, ebből 130 óvodás és kisiskolás diák hallgatott mesét, és vett részt játékos figyelemfelkető, ismeretterjesztő és olvasásnépszerűsítő foglalkozásokon.

Egy alkalommal a történetek szerzője is megelevenedett, lelépett a könyv borítójáról: vendégünk volt Vig Balázs, író. Új könyveket is hozott magával, melynek hősei a könyvtár polcain várják az érdeklődő gyerekeket.

konyvtari_napok_2019.jpgPKTK


Sajtóközlemény 2019.08.20.

Petőfibánya Községi Önkormányzat - Sajtóközlemény

szabadteriszinpad.jpg

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018.11.25-én pályázatot nyújtott be a Zagyvaság Vidékfejlesztési Egyesület – Közösségi terek fejlesztése, közösségépítő tevékenységek támogatása című VP6-19.2.1.-98-3-17 kódszámú felhívásra a petőfibányai Művelődési ház mögötti szabadtéri színpad aljzatának műgyantázására és a színpad előtti térkövezésre. A 1954831832 iratazonosító számú támogatási kérelmet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, melyről támogatói okiratot bocsátott ki. A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Petőfibánya Községi Önkormányzat a támogató döntése alapján 4.999.017 Ft, azaz közel 5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatás intenzitása: 95,00 %-os. A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.01.01. A Művelődési Ház oldalán lévő szabadtéri színpad aljzatának műgyantázása és a színpad előtti füves terület térkövezésének kivitelezése határidőben elkészült. Az átadásra a 2019.07.20-án került sor, melyet követően a résztvevők már használatba is vehették a térkövezett teret. További információ az onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címen kérhető.


 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a. 


ÓVODAI – BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2019.03.27.

A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde értesíti a kedves szülőket, hogy az intézményben a 2019/2020-as nevelési évre, a jelentkezések időpontja

2019. április 08-09-én (hétfő, kedd): 8:00-12:00 óra között
2019. április 10.-én (szerda,): 11:00-16:00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 3023 Petőfibánya Iskola u. 3/a. szám alatti épületében.
Tel.sz.: 06-37-387-361

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
  • gyermek TAJ kártyája,
  • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat.

BÖLCSŐDÉSEK SZÁMÁRA MÉG SZÜKSÉGES:

  • a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni, 
  • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása,
  • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható

A beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, a szükséges dokumentumok bemutatásával és a jelentkezési adatlap kitöltésével történik.

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2019. december 31-éig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt venni!

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik életévének betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

Az intézmény vezetője a döntésről értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2019. június 29. napjáig. Az esetleges elutasító döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Önkormányzat Jegyzőjéhez.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt – a szülők kérésének és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Petőfibánya, 2019. március 26.

         Martinkovics Sándorné
          óvodavezető


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óraadó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2019.03.12.

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi dőpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 — 18.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 — 18.00 óra között

    A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

A szülő köteles az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket (2013. augusztus 31-ig született) a lakóhelye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

    igazolványt,

  • továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2) - (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, valamint nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.


1