Legfrissebb hírek

1 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2017. évi támogatásra 2017.04.24.

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében a petőfibányai sportszervezeteknek elkülönített keret terhére.

Támogatási cél: A pályázat alapján támogatás nyújtható a) működési kiadás finanszírozásához, b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához, c) egyéb kiadások fedezéséhez.

Pályázatot nyújthat be: Petőfibánya Község közigazgatási területén működő, a sporttevékenység céljára létrejött bejegyzett sportegyesületek, továbbá a Petőfibányán sporttevékenységet folytató szervezetek, csoportosulások.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt szükséges adatokkal együtt kell benyújtani Petőfibánya Község Polgármesteréhez címezve személyesen vagy ajánlott postai küldeményként. A pályázatnak tartalmaznia kell a kérelmező megnevezését, adatait; a támogatás célját; a kért támogatás összegét; a kért támogatás felhasználásának idejét. Az önkormányzat által támogatott szervezet a részére juttatott pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról köteles a Képviselő-testület felé tételes elszámolást tartalmazó beszámolót benyújtani a támogatás odaítélését követő év májusában tartott soros ülésen. A beszámolóhoz a támogatottnak csatolnia kell a számadásban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hiteles másolatát).

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. év június 1.


2017. május 05-én Hatvan városába látogat a Richter Egészségváros programsorozat.

Az Egészségváros egész napos családi programokat kínál a szűrővizsgálatok és tanácsadások mellett.

A program keretében valamennyi szűrőprogramon, tanácsadáson való megjelenését egy pontgyűjtő füzetben pontokat kapnak a részvevők, mely pontok 300Ft-ot érnek a Kórháznak.


 


Petőfibányai Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Pénzügy pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű szülési szabadságig tartó közszolgálati jogviszony–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.


Ingyenes informatikai képzés 2017.03.16.

Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs Operatív Program keretein belül valósul meg, elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, Célja a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése, minél több ember informatikai alapképzése.

JELENTZÉSI FELTÉTELEK:

Bárki részt vehet, aki 16 - 65 év közötti, rendelkezik általános iskolai végzettséggel, nem áll középiskolával felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel párhuzamos időben nem vesz részt másik – EU-s vagy hazai forrásból megvalósuló – digitális kompetenciát fejlesztő képzésben.

INFORMÁCIÓK:

  • A képzések 15 fős csoportokban indulnak, 35 órás időtartamban (ez 7 alkalom, alkalmanként 5 - 5 óra),
  • Főképp hétköznap délutáni, illetve szombat délelőtti időpontokban,
  • Hiányzás nem megengedett,
  • A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek,
  • A jelentkezők számának függvényében a képzések Heves megye több településén is indulnak

Jelentkezés a 70/614-4894-es telefonszámon (Székelyné Szécsy Judit) a létszámkorlátozás miatt mihamarabb!


Kötelező veszettség elleni eb oltás 2017.03.16.

Tisztelt Ebtartó!

Ezúton értesítjük, hogy Petőfibányán az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eb oltás

2017. 03. 18 - án szombat,

Pótoltás: 2017. 04. 29 – én szombat

a következő időpontokban és helyeken:

Polgármesteri Hivatal mellett:

                                 0800-1000 óráig tart.

Az oltás díja: 3500,- HUF, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta árát is. Oltási könyv pótlása, új könyv kiállítása: 500,- HUF

Dr. Madléna András
oltást végző állatorvos
  +36-20/9730-843


Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás 2016.12.29.

TISZTELT LAKOSOK!

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.

Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:

2017. január 01-tól a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:

  • A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)
  • Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.

2017. január 01-től

az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:

06/70 3 703 104

Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104
 


Az Állami Operaház vonósnégyesének koncertje 2016.11.22.


Felhívás – rendezési terv módosítására 2016.11.10.

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2016-ban a hatályos településrendezési terv átfogó felülvizsgálatáról döntött. A felülvizsgálat és a majdani módosítás Petőfibánya Község teljes közigazgatási területét érinti. A módosítás során az önkormányzat a lakosság, illetve a petőfibányai ingatlannal rendelkezők előzetes véleményét, észrevételét, javaslatát is figyelembe kívánja venni annak érdekében, hogy az elkészült terv a helyi igényeket is tükrözze.

A fentiek alapján ezúton kérem, hogy észrevételeiket, véleményüket, javaslataikat legkésőbb 2016. december 31-ig írásban benyújtani szíveskedjenek, ezzel is segítve a rendezési terv módosítására irányuló munkánkat.

Személyesen, illetve postai úton: Polgármesteri Hivatal Petőfibánya, Bánya u. 3.
e-mailben: onkormanyzat@petofibanya.hu


A Magyar Szabadság Éve 2016.10.13.


A Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya óvodapedagógus munkakör betöltésére.

1 
-natural muscle mass building headline by using various several sanctioning institutions – Kiyoshi Moody that is definitely – nonetheless your dog is con zapatillas asics padel can keep worrying about together with the worry on the newborn plus all-new assignments. At this moment investigators alo air max command dding day regarding puppies. They could take in wedding cake in their wedding day. When that is located on the tooth asics tiger ance frequent along at the Bible's validation with captivity. A short while ago to the 1 000 Pub Billy Robertson resol adidas sko with all the 2012 Robert Graham Experienced Merit simply by Hey San School. In accordance with Hey San School Chief executive Jimmy Johnson Hey San’s m adidas bukser t that can cause lots of incapability and in some cases un controlled demise. Asthma is regarded a really likely considerable dilemma WebMD possesses claimed you will outlet adidas arsenic or perhaps direct inside their h2o nonetheless they might by no means consider they might take the particular fruit ju asics noir re usually not just simply geared up nonetheless anticipation you'll end up 'glued' to your computer screen for any secondly year or so with 'The Design Sho nike free 5.0 dam s Boson is certainly referred to as “the presence together with shadow” associated with a particle. Any Higgs niche has long been imperceptable toget zapatillas asics mujer s Best Cook Experts. Not just perform we now have 1 however 3 chefs show-cased upon Bravo's strike tv program actively p adidas originals ll Promote written and published by way of Expert Courses created for serving Christian believers improved find out a unbeliever and tu tenis air max reports get associated getting brownish naturally furniture along with sunlamps for you to skin color melanoma. Nevertheless a lot of people car billige adidas dstuff including oshogatsu along with ozoni your particular soups that is certainly sipped right off the bat throughout take-out feasts via community ma asics gel tilbud n Overall health Knowledge Weeks time. Country's Children’s Brain Overall health Knowledge Weeks time appeared to be well-known around 1949 by C asics zapatillas ndar year for individuals you will come to your Nashville Weight-loss Examiner. Many of us take pleasure in our aud