Legfrissebb hírek

1 
FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 2022. 01. 13.

PETŐFIBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA EGY RÉSZTERÜLETEN

Tisztelt véleményező Partnerek!

Petőfibánya Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 17/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Petőfibánya Képviselő-testülete a 27/2021. (IX. 02.) számú Kt. határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről és arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítás kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területet érint. A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ és - a veszélyhelyzet ideje alatt - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény) településrendezésre vonatkozó 157. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés a) pont szabályai szerint.

A fentiek alapján tájékoztatom a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a vészhelyzet ideje alatt az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést (a tájékoztatás lakossági fórumát, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést) a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően elektronikus úton folytatja le.

A Rendelet szerinti munkaközi tájékoztatásának lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik az alábbiakban jelzett módon:

Az elkészült dokumentumok megtekinthetők elektronikusan a www.petofibanya.hu honlapon a Felhívások címén belül a partnerségi véleményezés címszó alatt. Személyes megtekintésre, a rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel nincs lehetőség.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak kizárólag elektronikus úton, levélben az onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címre.

AZ ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUSAN 2022. JANUÁR 14-től LESZNEK ELÉRHETŐEK.

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2022. JANUÁR 29. 24.00 ÓRA

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.


Éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eb oltás 2021. 05. 10.

Tisztelt Ebtartó!

Ezúton értesítjük, hogy Petőfibányán az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eb oltáskutya.JPG

 • 2021. 06. 19 - én szombat,
 • Pótoltás:
  2021. 07.11. – én vasárnap

a következő időpontban és helyen:

Polgármesteri Hivatal mellett:

 • 0800-1000 óráig tart.

 

Az oltás díja: 5.000,- HUF, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta árát is. Oltási könyv pótlása, új könyv kiállítása: 500,- HUF

Microchip behelyezésének ára: 5000,- Ft

Dr. Madléna András
oltást végző állatorvos
  +36-20/9730-843


Háznál való oltásra időpont egyeztetés telefonon
naponta 15 óra után

Dr. Madléna András+36-20/9730-843

Kiszállási díj: 1000 Ft/udvar

A legszebb konyhakertek 2021. 05. 10.

A legszebb petőfibányai udvar pályázat 2021. 04. 26.

Pályázatleírás:

Petőfibánya Községi Önkormányzat „A legszebb petőfibányai udvar” címmel pályázatot ír ki családi házban és társasházban lakók számára. A pályázat célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat a lakosokat és társasházi közösségeket, akik fontosnak tartják környezetük esztétikai minőségét, és ennek érdekében gondozzák, növényekkel, virágokkal szépítik azt.

Pályázni a következő kategóriákban lehet:viragospetofibanya1.JPG

 • A legszebb petőfibányai udvar
 • a, társasház
 • b, családi ház

Pályázat beadásának módja:

Pályázni a saját családi ház udvaráról, vagy társasház udvaráról készített (max.3 db) kép onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címre történő elküldésével lehet. Az e-mailben szükséges megadni a pontos lakcímet és a pályázó nevét.

Beadási határidő: 2021. június 1.

Bírálati szempontok:

A beültetett növények minősége és esztétikai együtthatása; kreativitás, kertépítő elemek használata; a környezet gondozottsága, és legfőképpen tisztasága; előnyt jelent a bírálatnál, ha a pályázaton induló terület közterületről jól látható. A beérkezett képek alapján a bíráló bizottság a helyszínen megtekinti a petőfibányai udvarokat. A zsűri a pályázatok beérkezését követően előzetes egyeztetést követően felkeresi a pályázók otthonait, udvarait.

Díjazás:viragospetofibanya2.JPG

Kategóriánként I., II., III. díj kerül odaítélésre a társasházi, valamint a családi házas pályázók között, továbbá minden díjazott a ház falára kirakható emlékplakettet kap az alábbi felirattal:

„A legszebb petőfibányai udvar 2021.”

1. díj 30.000-30.000 Ft
2. díj 20.000-20.000 Ft
3. díj 10.000-10.000 Ft


Eredményhirdetés és díjátadás:

A járványhelyzetet is figyelembe véve előreláthatólag 2021. évi Bányász emléknap. Az elnyert pénzdíjak átutalása a magánszemély, illetve a társasház számlájára történik.
 

viragospetofibanya3.JPG

 


Tegyük tisztábbá Petőfibányát! 2021. 04. 26.


„A földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön
!

David Brower
 

Tegyük tisztábbá Petőfibányát!


Csatlakozzunk a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekthez!

Várunk mindenkit, aki szívén viseli környezete és települése tisztaságát és segít összegyűjteni az elhagyott, szétszórt szemetet!szedjukossze.JPG

Az Önkormányzat szemetes zsákokat és kesztyűt biztosít, továbbá amennyiben a lakóközösség a társasház környékén zsákokba összegyűjtött szemetet kirakja a szeméttároló mellé, azt az Önkormányzat május 17-én elszállítja.

A települési szemétgyűjtés tervezett napja 2021. május 15.

A szemétgyűjtés során tekintettel a járványhelyzetre lehetőleg egymástól külön, szétszórtan gyűjtjük a szemetet.

Program:

2021.05.15. szombat 9:00 órától a kesztyűk, zsákok átvehetők a Művelődési ház előtt.

A szemétszedés napjáig várjuk a petőfibányai szennyezett területek, helyszínek jelzését, akár vállalását is várjuk csoportoktól az onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címre!

A részvételről a visszajelzéseket előre is köszönjük!

Várjuk a petőfibányai civilszervezetek tagjait, a társasházi közösségeket, a hobbikertek tulajdonosait és a lakosságot!


ÓVODAI – BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2021. 03. 29.

A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre
történő óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákban:

2021. április 21. – 2021. április 26. között.
történik

A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel az
óvodai beiratkozásra a fenti időpontokban elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen, az
óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

Tel.sz.: 06-37-387-361

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA:

 • a gyermek nevére kiállított, személyes dokumentumokkal megegyező adatokat tartalmazó jelentkezési lap kitöltése

BÖLCSŐDÉSEK SZÁMÁRA EZEKEN KÍVÜL MÉG SZÜKSÉGES:

 • a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni,
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás
 • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható

A szülőnek a kitöltött beiratkozási lapot az óvoda e-mail címére kell megküldeni.

minimanoovi@petofibanya.hu

A BEIRATKOZÁSI LAP-ok az intézmény készülő web-oldaláról www.minimanoovi.hu 2021. április 01-től tölthetők le.

A beiratkozási lapot kérjük minden pontban pontosan kitölteni! A kitöltött beiratkozási lap kinyomtatása és aláírása, majd visszaszkennelése a beiratkozásnak nem feltétele, de megkönnyítené az óvodánk munkáját, ha aláírt (például befotózott) példány kerülne megküldésre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik életévének betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti.

Az intézmény vezetője a döntésről értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2021. május 30. napjáig. Az esetleges elutasító döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Önkormányzat Jegyzőjéhez. „Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt – a szülők kérésének és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.”(Nkt. CXC. 49. §)

Az e-mailben megküldött beiratkozási lap megérkezéséről egy munkanapon belül visszajelzést küld a szülőnek. Amennyiben a szülő a visszajelzést nem kapja meg, úgy kérjük, arról munkanapokon 9-12 óra között érdeklődjön az óvoda telefonszámán.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel szívesen válaszolunk:

Petőfibánya, 2021. március 24.

Martinkovics Sándorné
óvodavezető       

 


 
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.
 


Kormányzati Ügyfélvonal (1818) 2020. 12. 20.
Tisztelt Ügyfelek!

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

 • segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
 • technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
 • ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
 • kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
 • intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
 • SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait. 


1