Legfrissebb hírek

1 

A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikus úton is lehet kérni, amelyet a közigazgatási szerv által közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

2016. július elsejétől ilyen felülvizsgálati kérelmet az ügyvédek már kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be.

A birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK űrlapok az önkormányzat által működtetett honlapon az alábbi linken érhető el:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok


Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója 2016.04.28.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály tájékoztatója tűzmegelőzési szabályozásról.

A tájékoztató letöltése.Telihold Túra 2016.04.16.


Hirdetmény 2016.04.01.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 11/A. § (2) bekezdése szerint, a vadászati hatóság a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdésében foglaltak alapján, a vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján az ajánlás hirdetmény formájában való közzétételét, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz. A közzététel időtartamába a kifüggesztés, és a levétel napja nem számít bele.

A Heves Megyei Kormányhivatal illetékességi területére vonatkozó ajánlások a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/vadaszteruletek-ajanlasa honlapon letölthető formában elérhetőek. Petőfibánya közigazgatási területét érintő vadászterületek kódszáma 702750.

A vadászterületekre vonatkozó ajánlások a Vtv. 11/A. § (4) bekezdésének megfelelően az önkormányzat hirdetőtábláján 2016.04.01-jén kifüggesztésre kerültek.

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott felhatalmazása alapján:

Dr. Gyirán Viktor, jegyző        
Petőfibányai Polgármesteri Hivatal


pdf Ajánlás

 


Az óvodába a 2016-2017-es nevelési évre a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A Mini Manó Egységes Óvoda - bölcsőde beiratkozás ideje: 2016.április 25. – április 29. 8.00 – 12.00 óra között. Beiratkozni az Iskola u. 3/a alatti épületben, a vezetői irodában  lehet.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény  Nkt.49.§. rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

2015. szeptember 1-től az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik, az Nkt. 8.§. 2. bekezdése értelmében.
 


Petőfibányai Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Igazgatás szociális és gyámügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


Tisztelt Ügyfeleink!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos tudnivalókról a következő összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet:


SAJTÓKÖZLEMÉNY

ENERGIATAKARÉKOSABBÁ VÁLTAK A KÖZINTÉZMÉNYEK PETŐFIBÁNYÁN


Befejeződtek a „Petőfibánya Községi Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezési munkái.

Petőfibánya Községi Önkormányzat sikeresen pályázott, a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című projekt felhívásra. Az Önkormányzat az elnyert 73,985 millió forint támogatás segítségével a KEOP-5.7.0/15-2015-0200 azonosító számú projektet valósította meg.

A projekt megvalósulási helyszíne a Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház épülete (Bánya út 3.), a Buszváró épülete (Lehel utca 1.) és a Strandépület (Dobó István utca 9.). A nyílászárók cseréjét alacsony hőtechnikai minőségük és fokozott elhasználódásuk tette indokolttá. Az utólagos hőszigetelés az energiatakarékos üzemeltetés érdekében elengedhetetlen volt. Az intézmény korszerűsítés előtti üzemeltetési és fenntartási költségei nagyon magasak voltak.
 


SAJTÓKÖZLEMÉNY

ENERGIATAKARÉKOSABBÁ VÁLTAK AZ ÓVODA ÉPÜLETEI PETŐFIBÁNYÁN


Befejeződtek „Az óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése Petőfibányán” című projekt kivitelezési munkái.

Petőfibánya Községi Önkormányzat sikeresen pályázott, a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című projekt felhívásra. Az Önkormányzat az elnyert 77,29 millió forint támogatás segítségével a KEOP-5.7.0/15-2015-0040 azonosító számú projektet valósította meg.

A projekt megvalósulási helyszíne az Óvodák épülete, mely a Petőfi Sándor utca 2. és az Iskola utca 3/a. szám alatt található. A nyílászárók cseréjét alacsony hőtechnikai minőségük és fokozott elhasználódásuk tette indokolttá. Az utólagos hőszigetelés az energiatakarékos üzemeltetés érdekében elengedhetetlen volt. Az intézmény korszerűsítés előtti üzemeltetési és fenntartási költségei nagyon magasak voltak.


1