Legfrissebb hírek

1 
Petőfibányai Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Pénzügy pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Hirdetmény 2016.06.21.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 11/A. § (2) bekezdése szerint, a vadászati hatóság a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdésében foglaltak alapján, a vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján az ajánlás hirdetmény formájában való közzétételét, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz. A közzététel időtartamába a kifüggesztés, és a levétel napja nem számít bele.

A Heves Megyei Kormányhivatal illetékességi területére vonatkozó ajánlások a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/vadaszteruletek-ajanlasa honlapon letölthető formában elérhetőek. Petőfibánya közigazgatási területét érintő vadászterületek kódszáma 702750.

A vadászterületekre vonatkozó ajánlások a Vtv. 11/A. § (4) bekezdésének megfelelően az önkormányzat hirdetőtábláján 2016.06.21-én kifüggesztésre kerültek.

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott felhatalmazása alapján:

Dr. Gyirán Viktor, jegyző      
Petőfibányai Polgármesteri Hivatal


Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikus úton is lehet kérni, amelyet a közigazgatási szerv által közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

2016. július elsejétől ilyen felülvizsgálati kérelmet az ügyvédek már kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be.

A birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK űrlapok az önkormányzat által működtetett honlapon az alábbi linken érhető el:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok


Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója 2016.04.28.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály tájékoztatója tűzmegelőzési szabályozásról.

A tájékoztató letöltése.Telihold Túra 2016.04.16.


Hirdetmény 2016.04.01.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 11/A. § (2) bekezdése szerint, a vadászati hatóság a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdésében foglaltak alapján, a vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján az ajánlás hirdetmény formájában való közzétételét, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz. A közzététel időtartamába a kifüggesztés, és a levétel napja nem számít bele.

A Heves Megyei Kormányhivatal illetékességi területére vonatkozó ajánlások a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/vadaszteruletek-ajanlasa honlapon letölthető formában elérhetőek. Petőfibánya közigazgatási területét érintő vadászterületek kódszáma 702750.

A vadászterületekre vonatkozó ajánlások a Vtv. 11/A. § (4) bekezdésének megfelelően az önkormányzat hirdetőtábláján 2016.04.01-jén kifüggesztésre kerültek.

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott felhatalmazása alapján:

Dr. Gyirán Viktor, jegyző        
Petőfibányai Polgármesteri Hivatal


pdf Ajánlás

 


Az óvodába a 2016-2017-es nevelési évre a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A Mini Manó Egységes Óvoda - bölcsőde beiratkozás ideje: 2016.április 25. – április 29. 8.00 – 12.00 óra között. Beiratkozni az Iskola u. 3/a alatti épületben, a vezetői irodában  lehet.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény  Nkt.49.§. rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

2015. szeptember 1-től az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik, az Nkt. 8.§. 2. bekezdése értelmében.
 


Petőfibányai Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Igazgatás szociális és gyámügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


1