tn pas chernike huarachetn nikeadidas dragon?nike air maxair max baratasnike free 5.0 damzapatillas roshe runnike air max hombreasics noosa tri 11air max pas cherfitflop shuvasics zapatillasair jordanair max blancasnike free 5.0asics gel nimbus 17nike air max blancasasics gel lyte 3 beigetiger onitsukanike free dameasics gel nimbus 17gold fitflopsnike roshe run mujerbillige nike free runzapatillas roshe runasics gel kayano mujercheap fitflops saletiger shoesasics gel lyte

Legfrissebb hírek

1 
Országos Könyvtári Napok 2019 2019.10.20.

A Petőfibánya Könyvtári, Információs és Közösségi Hely idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok nevű programsorozathoz, amely immár 14. alkalommal került megrendezésre.

Szeptember 30. és Október 6. között a mese és a környezettudatosság állt rendezvényeink középpontjában. Hat könyvtári programunkon összesen 148 látogató vett részt, ebből 130 óvodás és kisiskolás diák hallgatott mesét, és vett részt játékos figyelemfelkető, ismeretterjesztő és olvasásnépszerűsítő foglalkozásokon.

Egy alkalommal a történetek szerzője is megelevenedett, lelépett a könyv borítójáról: vendégünk volt Vig Balázs, író. Új könyveket is hozott magával, melynek hősei a könyvtár polcain várják az érdeklődő gyerekeket.

konyvtari_napok_2019.jpgPKTK


Sajtóközlemény 2019.08.20.

Petőfibánya Községi Önkormányzat - Sajtóközlemény

szabadteriszinpad.jpg

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018.11.25-én pályázatot nyújtott be a Zagyvaság Vidékfejlesztési Egyesület – Közösségi terek fejlesztése, közösségépítő tevékenységek támogatása című VP6-19.2.1.-98-3-17 kódszámú felhívásra a petőfibányai Művelődési ház mögötti szabadtéri színpad aljzatának műgyantázására és a színpad előtti térkövezésre. A 1954831832 iratazonosító számú támogatási kérelmet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, melyről támogatói okiratot bocsátott ki. A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Petőfibánya Községi Önkormányzat a támogató döntése alapján 4.999.017 Ft, azaz közel 5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatás intenzitása: 95,00 %-os. A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.01.01. A Művelődési Ház oldalán lévő szabadtéri színpad aljzatának műgyantázása és a színpad előtti füves terület térkövezésének kivitelezése határidőben elkészült. Az átadásra a 2019.07.20-án került sor, melyet követően a résztvevők már használatba is vehették a térkövezett teret. További információ az onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címen kérhető.


 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a. 


ÓVODAI – BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2019.03.27.

A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde értesíti a kedves szülőket, hogy az intézményben a 2019/2020-as nevelési évre, a jelentkezések időpontja

2019. április 08-09-én (hétfő, kedd): 8:00-12:00 óra között
2019. április 10.-én (szerda,): 11:00-16:00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 3023 Petőfibánya Iskola u. 3/a. szám alatti épületében.
Tel.sz.: 06-37-387-361

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
  • gyermek TAJ kártyája,
  • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat.

BÖLCSŐDÉSEK SZÁMÁRA MÉG SZÜKSÉGES:

  • a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni, 
  • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása,
  • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható

A beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, a szükséges dokumentumok bemutatásával és a jelentkezési adatlap kitöltésével történik.

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2019. december 31-éig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt venni!

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik életévének betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

Az intézmény vezetője a döntésről értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2019. június 29. napjáig. Az esetleges elutasító döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Önkormányzat Jegyzőjéhez.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt – a szülők kérésének és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Petőfibánya, 2019. március 26.

         Martinkovics Sándorné
          óvodavezető


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óraadó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2019.03.12.

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi dőpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 — 18.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 — 18.00 óra között

    A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

A szülő köteles az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket (2013. augusztus 31-ig született) a lakóhelye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

    igazolványt,

  • továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2) - (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, valamint nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.


Tűzgyújtási tilalomról 2019.03.12.

tuzgyujtasi_tilalom.JPG

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról. Kiemelt helyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is honlapján: www.katasztrofavedelem.hu.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.

________________________________________

Erdők tűzvédelme

Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések következtében gyullad meg az erdő, általában lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat.

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) kihirdetése ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetések következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves, valamint idősebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletkezik.

A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb az erdőtüzeket eloltani, és jóval nagyobb területeket érinthetnek, mint korábban.

Az előbbiek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni védelmének kiemelten fontos szerepe van mind az erdőgazdálkodás, mind a tűzvédelem oldaláról.

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tűz terjedését elősegítő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet a tevékenység megkezdése előtt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.


munkakör betöltésére.Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óraadó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 3 órás

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a. 


1