Legfrissebb hírek

1 
ÓVODAI – BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2021. 03. 29.

A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre
történő óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákban:

2021. április 21. – 2021. április 26. között.
történik

A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel az
óvodai beiratkozásra a fenti időpontokban elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen, az
óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

Tel.sz.: 06-37-387-361

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA:

 • a gyermek nevére kiállított, személyes dokumentumokkal megegyező adatokat tartalmazó jelentkezési lap kitöltése

BÖLCSŐDÉSEK SZÁMÁRA EZEKEN KÍVÜL MÉG SZÜKSÉGES:

 • a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni,
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás
 • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható

A szülőnek a kitöltött beiratkozási lapot az óvoda e-mail címére kell megküldeni.

minimanoovi@petofibanya.hu

A BEIRATKOZÁSI LAP-ok az intézmény készülő web-oldaláról www.minimanoovi.hu 2021. április 01-től tölthetők le.

A beiratkozási lapot kérjük minden pontban pontosan kitölteni! A kitöltött beiratkozási lap kinyomtatása és aláírása, majd visszaszkennelése a beiratkozásnak nem feltétele, de megkönnyítené az óvodánk munkáját, ha aláírt (például befotózott) példány kerülne megküldésre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik életévének betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti.

Az intézmény vezetője a döntésről értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2021. május 30. napjáig. Az esetleges elutasító döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Önkormányzat Jegyzőjéhez. „Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt – a szülők kérésének és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.”(Nkt. CXC. 49. §)

Az e-mailben megküldött beiratkozási lap megérkezéséről egy munkanapon belül visszajelzést küld a szülőnek. Amennyiben a szülő a visszajelzést nem kapja meg, úgy kérjük, arról munkanapokon 9-12 óra között érdeklődjön az óvoda telefonszámán.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel szívesen válaszolunk:

Petőfibánya, 2021. március 24.

Martinkovics Sándorné
óvodavezető       

 


 
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.
 


Kormányzati Ügyfélvonal (1818) 2020. 12. 20.
Tisztelt Ügyfelek!

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

 • segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
 • technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
 • ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
 • kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
 • intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
 • SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait. 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.


Zöldhulladék-gyűjtést 2020. 10. 12.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Petőfibánya településen
2020. november 7-én
zöldhulladék-gyűjtést
szervezünk.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az előre meghirdetett gyűjtési napon reggel 7 óráig helyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem szállítjuk el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulladékért nem áll módunkban visszamenni!

Tájékoztató – zöldhulladék gyűjtés

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek.

A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni.

Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére van lehetőség.

Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy szennyezett zöldhulladék.

Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, az 1 m3 -en felüli mennyiség.

SZELEKTÍV NONPROFIT KFT. 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

 


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.


Pénteken gazdafórum Hatvanban, nem csak gazdáknak 2020. 03. 03.

Március 6-án, pénteken Hatvanban várják az agrárszektor résztvevőit az erdősítés támogatásával, valamint az ágazat aktualitásaival kapcsolatos klímavédelmi fórumra. Az Egererdő Zrt., a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közös rendezvénysorozatának második állomásán Szabó Zsolt Hatvan és Heves térségének országgyűlési képviselője köszönti az ágazat szereplőit.

Helyszín: 3000 Hatvan, Vécsey út 2, DISZI aula
Időpont: 2020.03.06. (péntek), 17:30

Meghívott előadók:
 • Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója
 • Szendrei László, NAK Heves megyei szervezetének elnöke
 • Jakab Tamás, NAK Heves megyei igazgatóságának igazgatója
 • Ignácz Balázs, Heves Megyei Kormányhivatal főosztályvezeztője
 • ifj. Jámbor Dénes, MNVH Heves megyei területi felelőse
 • Dr. Nyitrai Rita, Takarékbank Zrt. senior agrár-ügyfélkapcsolati menedzsere

Részletek: hatvanonline.hu


Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodáskorú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.


Petőfibányai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Polgármesteri Hivatal
Pénzügy

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.


1