Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodai kisegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3023 Petőfibánya, Petőfi Sándor utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tálaló konyhai feladatok ellátása. Óvodai textíliák mosása-vasalása. Szükség esetén dajkai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, dajka,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű önálló munkavégzés,
  • Kiváló szintű tolerencia,
  • Kiváló szintű csapatban való együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • erkölcsi bizonyítvány
  • végzettségeket és az előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok bemutatása az interjú alkalmával


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatok eredményességéről. a személyes interjúra történő behívásról az óvoda vezetése, az alkalmazotti közösség véleményének figyelembe vételével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Petőfibánya Honlap - 2022. július 6.
  • Petőfibánya Önkormányzat faliújság - 2022. július 6.