Köztemetés

A településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését az Szt. 48.§-a alapján a polgármester rendeli el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. /Szt.48.§.(1) a) és b) pontjai/ Köztemetésként a legalacsonyabb osztályú temetés rendelhető el.