Közgyógyellátás

I. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosul:

 • átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
 • a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
 • a központi szociális segélyben részesülő
 • a rokkantsági járadékos
 • az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
 • az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.


II. Normatív jogon közgyógyellátásra jogosult:

 • Az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak (a MEP által elismert) térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át.

III. Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult:

 • A szociálisan rászorult személy legfeljebb egy éves időtartamra, ha az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150%-a, és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. A méltányossági közgyógyellátás további feltétele, hogy a kérelmezőnek és vele közös háztartásban élőknek üdülőtulajdona, több - haszonélvezettel nem terhelt - ingatlantulajdona nincs.
 • Egyedül élő esetén akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a MEP által elismert) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.
 • A családban élő esetén az egy főre jutó havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg és a havi rendseres gyógyító ellátás költsége (MEP által elismert) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.
 • Az a 80. életévét betöltött időskorú, akinek az egy főre jutó havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (MEP által elismert) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja.

Igénylő:

Petőfibánya Község területén állandó lakóhellyel rendelkező személy.

Az ügyintézés díja: Nincs

Szükséges iratok

 • kérelem- és adatlap
 • alanyi közgyógyellátásra jogosultságot igazoló okirat
 • normatív és méltányossági kérelem esetén a közös háztartásban élők utolsó háromhavi nettó jövedelem igazolása
 • zárt borítékban a háziorvos igazolása a rendszeres szedett gyógyszerekről

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
 • a 63/2006. (III.27.) korm. rendelet,
 • Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról