Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi Pedagógiai Program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógus - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű gyermekszeretet, tolerancia,
  • Kiváló szintű Kommunikációs készség,
  • Jó szintű kreatív, kollektív munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettségeket és estleges előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok fénymásolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárásban személyes adatainak kezeléséhez
  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz
  • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezéseket követően - azonnal - a személyes interjúról és az eredményességről az óvoda vezetése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Petőfibánya Honlap - 2018. március 19.
  • Petőfibánya Önkormányzat faliújság - 2018. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Pályakezdők (nyelvvizsga nélkül is) jelentkezését is várjuk. Szolgálati lakást tudunk biztosítani. 3 hónap próbaidő.