Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű gyermekszeretet, tolerancia,
  • Kiváló szintű kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
  • erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárásban személyes adatainak a kezeléséhez
  • végzettségeket és az előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok bemutatása az interjú alkalmával

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezést követően a személyes interjúról és az eredményességről az óvoda vezetése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Petőfibánya Honlap - 2021. augusztus 19.
  • Petőfibánya Önkormányzat faliújság - 2021. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást tudunk biztosítani. Pályakezdőket és utolsó éves főiskolásokat is szeretettel várunk. Jogszabályoknak megfelelő próbaidő