2010

1 2 3 

pdf 25/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzatának 25/2010. (XII. 16.) rendelete az Önkormányzat által kiadott időközi lapban történő hirdetés ár- és díjtételeinek meghatározásáról.

pdf 24/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2010. (XII.16.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapításáról.

pdf 23/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzatának 23/2010. (XII. 16.) rendelete a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról.

pdf 22/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII. 16.) rendelete az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2011. évi szabályairól.

pdf 21/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzatának 21/2010. (XII. 16.) rendelete a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről.

pdf 20/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010. (XII.16.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítás és ártalommentes elhelyezése közszolgáltatás díjának megállapítása 2011. évre.

pdf 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról.

pdf 18/2010.(XI.11.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010.(XI.11.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés módosítására.

pdf 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Község Önkormányzatának 17/2010.(X.14.) rendelete az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről, valamint a költségtérítésekről szóló 25/2003. (XI. 27.) rendelet módosításáról.

pdf 14/2010.(VIII.26.) önkormányzati rendelet

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010.(VIII.26.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (II.11.) rendelete módosítására.