Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • pályakezdők jelentkezését is várjuk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • végzettségeket és esetleges előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok bemutatása az interjú alkalmával
  • erkölcsi bizonyítvány
  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárásban személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Martinkovics Sándorné részére a minimanoovi@petofibanya.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezést követően a személyes interjúról és az eredményességről az óvoda vezetése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Petőfibánya Honlap - 2021. január 11.
  • Petőfibánya Önkormányzat faliújság - 2021. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást tudunk biztosítani. Jogszabályok által meghatározott próbaidő.