Petőfibányai Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Pénzügy
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I. 16. Pénzügyi igazgatási feladatok A II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés

Ellátandó feladatok:

Folyamatosan végzi az önkormányzati bevételek és kiadások kontírozását, könyvelését. Vezeti az analitikus pénzügyi nyilvántartásokat. Ellátja a számfejtési feladatokat. A könyvvitelben az ún. egyéb gazdasági műveleteknek az eszközökben és forrásokban bekövetkezett hatását - a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) alapján - rögzíti. Pénztárkezelés. Gondoskodik az ingatlanvagyon-kataszter vezetéséről. Kezeli az ASP könyvelői programot; stb.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Polgármesteri Hivatalnál töltött pénzügyi munkakör - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • az állás elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyirán Viktor nyújt, a 37/387-303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PB/1367/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Dr. Gyirán Viktor részére a onkormanyzat@petofibanya.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Gyirán Viktor, Heves megye, 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati anyagok polgármester és jegyző által történő értékelése, majd a jelentkezők közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Petőfibányai Polgármesteri Hivatal - hirdetőtábla - 2018. július 9.
 • www.petofibanya.hu - 2018. július 9.