Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése, és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű gyermekszeretet, tolerancia,
 • Kiváló szintű Kommunikációs készség,
 • Jó szintű kreatív, kollektiv munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettségeket és estleges előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok fénymásolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárásban személyes adatainak kezeléséhez
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes interjú után az óvoda vezetése dönt. Az eredményről e-mailban történő értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Petőfibánya Honlap - 2017. augusztus 24.
 • Petőfibánya Önkormányzat faliújság - 2017. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Pályakezdők (nyelvvizsga nélkül is) jelentkezését is várjuk. Szolgálati lakást tudunk biztosítani. 3 hónap próbaidő