Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű kreatív, kollektiv munkavégzés képessége,
  • Kiváló szintű gyermekszeretet, tolerancia,
  • Kiváló szintű Kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz,motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket és esetleges előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok fénymásolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárással összefüggésben személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes elbeszélgetés után az óvoda vezetése dönt. Az eredményről email-ben történő értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Petőfibánya Honlap - 2017. december 1.
  • Petőfibánya Önkormányzat faliújság - 2017. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők, nyelvvizsga előtt állók jelentkezését is várjuk! Szolgálati lakást is tudunk biztosítani. 3 hónap próbaidő!