Nyomtatványok

1 

doc Tanévkezdési támogatás 2022.

2022. TANÉVKEZDÉSRE TEKINTETTEL NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

  • A kérelem legkorábban 2022. augusztus 22. napján adható le.
  • Kérelem benyújtásának határideje óvodások és általános iskolások esetében: 2022. szeptember 16.
  • Kérelem benyújtásának határideje középiskolások, főiskolások és egyetemisták esetében: 2022. szeptember 30.
     

docx MAGÁNPARKOLÓ iránti kérelem

A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése - MAGÁNPARKOLÓ iránti kérelem.

doc EB-ÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2022

Az adatlapot kérjük eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:

  • levélben postai úton a 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3. sz. alatti címre, vagy
  • a Hivatal titkárságán leadva, vagy
  • elektronikusan szkennelve az onkormanyzat@petofibanya.hu  címre elküldve

doc Iskolakezdési támogatás

Tájékoztató tanévkezdésre tekintettel nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez

A kérelemhez kötelezően csatolni kell:

  • a nevelési intézmények által kiadott igazolást a fennálló bölcsődei, óvodai/tanulói jogviszonyról 2019/2020-as tanévre vonatkozóan
  • a kérelmező és minden jogosult gyermek személyazonosító igazolványának, lakcímigazoló kártyájának, TAJ kártyájának másolatát!

Települési támogatásként a Képviselő-testület döntése alapján meghatározott összegben, évente egyszeri támogatás állapítható meg kérelemre, a Petőfibánya Községben bölcsődébe, óvodába, és általános iskolába, illetve bármely településen nappali tagozaton közép- és felsőfokú oktatási intézménybe 25 éves koráig járó petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező gyermekek szüleinek gyermekenként, a bölcsőde-óvodakezdéssel, illetve iskolakezdéssel kapcsolatban alkalmanként jelentkező többletkiadás támogatásához a tanévkezdéshez szükséges ruházat, tanszer, illetve tankönyvvásárlás támogatására.

Az iskolakezdési települési támogatás iránti kérelem benyújtására az óvodai és általános iskolai nevelésben résztvevők számára a benyújtási határidő 2019. szeptember 13., a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára 2019. szeptember 30.

A határidők elmulasztása jogvesztő!

A kérelem leadható a Polgármesteri Hivatal 4. sz. irodájában ügyfélfogadási napokon 9.00 órától 15.00 óráig!


docx Behajtási engedély / útvonal engedély igénylő lap

Kérjük az igénylést olvashatóan (kézi, vagy gépi) nyomtatott betűkkel kitölteni, és aláírással ellátni szíveskedjen!

A térítési díjakat az Önkormányzat számlájára (62100212-10000647) előre kell befizetni, és a teljesítést eredeti bizonylattal igazolni. A közlemény rovatba be kell írni: behajtási engedély.

Amennyiben sürgősséggel, 2 munkanapon belül kéri az engedély kiadását, a fizetendő térítési díj mértéke az egyébként irányadó díj kétszerese.

A vonatkozó rendelet letöltése


doc EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2016

(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)

doc Eboltás bejelentése nyomtatvány 2015

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2015 (ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)

doc Kérelem a birtokvédelmi eljárás megindításához

A 2015. március 1. napjától a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet alapján a birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást.


pdf KÉRELEM Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

Hatvan Város Jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság részére. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a 93/2007. (XII.18) KvVM rendelet alapján kérem a zajkibocsátási határérték megállapítását az alább megnevezett üzemi / szabadidős1 zajforrásra.