GDPR

1 

pdf Adatkezelési tájékoztató

PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI

HIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
személyes adatok kezeléséről

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (4) bekezdése alapján a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az ügyfeleket a személyes adatoknak a Polgármesteri Hivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.